FAIL (the browser should render some flash content, not this).


ЕКИПЪТ


ГЕОРГИ СТОЙЧЕВ
УПРАВЛЯВАЩ СЪДРУЖНИК

Адвокат Георги Стойчев е завършил Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 1998г. Една година е бил на стаж в Софийски районен съд и Софийски градски съд. Той има почти десетгодишен опит в областта на процесуалното и търговското право. Предоставял е правно обслужване на чуждестранни инвеститори в България, както и на български компании с чуждестранно участие.
През 2003г. адвокат Георги Стойчев е приет за член на Софийската адвокатска колегия. Съучредител е на адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и Ко”. Владее отлично английски език и има добри познания по руски език.

E-mail: stoichev@sv-lawfirm.com


ДОКТОР ГРИГОР ВЪЛКОВ
СТАРШИ СЪДРУЖНИК

Адвокат Григор Николов Вълков – доктор по право. Работи предимно по наказателни и административни дела. Защитил е докторска дисертация в Академията на МВР в Москва на тема „Разкриване на особено тежки престъпления извършени в големите градове”. Завършил е управленски курс „Управление на кризисни ситуации” в Луизианския факултет във Вашингтон – САЩ. Учредител и член е на Управителния съвет на „Асоциацията на полицейските началници”.
Повече от 30 години е работил в системата на МВР. Заемал е различни ръководни постове, като: Заместник началник на Столичното управление на МВР, началник на Криминалната полиция в България и Началник на Служба в МВР - „Координация и информационно-аналитична дейност”. Ръководил е НЦБ – Интерпол – София. Участвал е в обучението на ръководни кадри на МВР в Академията на МВР.
Той е автор на методиката за разработване и провеждане на Комплексни оперативни игри. Съвместно със Съюза на съдиите в България през 2006 год. разработи и ръководи  симулатинвна игра – „Наказателния процес от А до ...Я”. По въпросите на разкриването на особено тежки криминални престъпления има публикувани обзори, статии и методики в български и чуждестранни издания.  На конгрес на Балканската академия на съдебните лекари състоял се през 2007 год. в България е участвал със своя научна разработка посветена на лекарската грешка.

E-mail: valkov@sv-lawfirm.com


ДЕЛИНА ПАВЛОВА
МЛАДШИ АДВОКАТ

Младши адвокат Делина Павлова е завършила Юридическия факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски” в Благоевград. През 2004г. започва работа в кантората като адвокатски сътрудник. В началото на 2008г. е приета за член на Софийската адвокатска колегия.
Делина Павлова работи по редица административни и гражданскоправни казуси. Специализира се в търговското право, интелектуална собственост и конкуренция. Владее английски и френски език.

E-mail: pavlova@sv-lawfirm.com


АНТОН КОЛАРОВ
МЛАДШИ  АДВОКАТ

Младши адвокат Антон Коларов е завършил Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”. През 2006г. започва работа в адвокатската кантора като адвокатски сътрудник. В началото на 2008г. е приет за член на Софийската адвокатска колегия.
Антон Коларов е работил около две години в ”Properties in Bulgaria” Ltd., където е придобил практически опит в сферата на недвижимите имоти. Специализира се в корпоративно и търговско право, недвижими имоти. Владее английски и френски език.

E-mail: kolarov@sv-lawfirm.com


В Адвокатско дружество „Стойчев, д-р Вълков и Ко” работят сътрудници, които владеят английски и испански език.

Асоциирани членове на кантората са Петър Калпакчиев – бивш служител на Патентното ведомство и Симеон Симеонов – данъчен консултант.